SEMPATIA

WHEN SCIENCE MEETS EMPATHYMikä ihmeen Sempatia?

Sempatia yhdistää nykyaikaisen tutkitun tiedon käytännönsovellukset ja empaattisen suhtautumisen sekä eläimiin että niiden omistajiin. Eläimen kouluttamisen ei tarvitse perustua voimaan, hallintaan tai minkäänlaiseen ihmisen ylivaltaan suhteessa eläimeen. Parhaimmillaan kouluttaminen on molempien osapuolien hyvinvointia lisäävää, sujuvaan kommunikaatioon perustuvaa yhteispeliä.

Hyvinvoiva eläin on yhtä kuin paremmin voiva omistaja ja toisin päin.  Nykytietämyksen perusteella eläin suoriutuu myös sille annetuista tehtävistä paremmin, kun sen hyvinvoinnista ei tingitä.

Sempatia - when science meets empathy